Archives

„Добруджански хляб“ АД защити патент за полезен модел на оригинална авторска закваска.

  На 15.07.2020 год. „Добруджански хляб“ АД защити регистрация на полезен модел за оригинална авторска пълнозърнеста закваска, която се използва в производството на хлябове от марката „Вита“. Полезният модел се отнася до състава за производство на пълнозърнеста закваска, която намира приложение в хранително-вкусовата промишленост и в частност при хлебопроизводството на пълнозърнести продукти. Качественият контрол на… към пълния текст