Дарение за две детски градини в гр. Добрич

В края на изминалата година детска градина №23 „Звездица“ с директор г-жа Дора Минчева и детска градина №17 „Първи юни“ с директор Валентина Русева получиха дарение по случай Коледните празници от собственика на „Добруджански хляб“ АД – Енчо Малев. Дарението е лично от г-н Малев и възлиза на обща стойност 10 000 лв. – по 5 000 лв. за всяка от градините.

Г-н Малев желае тези пари да бъдат в помощ на нуждите на детските гради и да бъдат разпределени по целесъобразност. Директорката на детска градина №23 „Звездица“ – г-жа Дора Минчева сподели, че средствата ще бъдат отделени за изграждане на належащи нови детски съоръжения и пейки в двора на градината – с оглед подобряване средата за игра на децата. Директорката на детска градина №17 „Първи юни“ г-жа Валентина Русева отбеляза, че средствата ще бъдат оползотворени спрямо най-належащите нужди на децата от градината.Вашето мнение