Archives

Добруджански хляб АД стартира процедура за набиране на оферти за избор на изпълнител/доставчик с предмет: Доставка на Комбинирана линия за производство на бисквити/крекери.

Добруджански хляб АД стартира процедура за набиране на оферти за избор на изпълнител/доставчик с предмет: Доставка на Комбинирана линия за производство на бисквити/крекери. Документи можете да изтеглите от тук: Публична покана Методика за оценка на офертите Техническа спецификация Оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” Приложение 3.3 – Изисквания към офертите Приложение 3.7… към пълния текст