Дарение за две детски градини в гр. Добрич

В края на изминалата година детска градина №23 „Звездица“ с директор г-жа Дора Минчева и детска градина №17 „Първи юни“ с директор Валентина Русева получиха дарение по случай Коледните празници от собственика на „Добруджански хляб“ АД – Енчо Малев. Дарението е лично от г-н Малев и възлиза на обща стойност 10 000 лв. – по 5 000… към пълния текст


„Добруджански хляб“ АД защити патент за полезен модел на оригинална авторска закваска.

  На 15.07.2020 год. „Добруджански хляб“ АД защити регистрация на полезен модел за оригинална авторска пълнозърнеста закваска, която се използва в производството на хлябове от марката „Вита“. Полезният модел се отнася до състава за производство на пълнозърнеста закваска, която намира приложение в хранително-вкусовата промишленост и в частност при хлебопроизводството на пълнозърнести продукти. Качественият контрол на… към пълния текст


Добруджански хляб АД стартира процедура за набиране на оферти за избор на изпълнител/доставчик с предмет: Доставка на Комбинирана линия за производство на бисквити/крекери.

Добруджански хляб АД стартира процедура за набиране на оферти за избор на изпълнител/доставчик с предмет: Доставка на Комбинирана линия за производство на бисквити/крекери. Документи можете да изтеглите от тук: Публична покана Методика за оценка на офертите Техническа спецификация Оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” Приложение 3.3 – Изисквания към офертите Приложение 3.7… към пълния текст