Въвеждане и сертифициране на IFS в “Добруджански хляб” АД

На 01.06.2012 г. приключи проектът по договор 3МС–02–39/01.06.2011 с предмет: „Въвеждане и сертифициране на IFS в Добруджански хляб АД”

Целта на въвеждането на стандарта IFS е да допринесе за развитието на нашето предприятие като конкурентоспособно, с повишен експортен потенциал, предлагащо безопасни продукти с постоянно качество и прилагащо съвременни модели на управление.

Интегрирахме съществуващата в Дружеството система за управление с изискванията на стандарта IFS v.5.

Подобрихме  контрола на  качеството на продуктите чрез инвестиции в лабораторно оборудване за проследяване на показателите им.

С направените промени и инвестиции целим производство на безопасни продукти, които да удовлетворяват изискванията на клиентите ни.Вашето мнение