Описание

Традиционен български хляб, приготвен по класическа заводска технология с добавена закваска. В удобна хартиена опаковка.


Тегло

600g