Author Archives for dh

„Добруджански хляб“ АД защити патент за полезен модел на оригинална авторска закваска.

September 25, 2020 9:50 am Published by Leave your thoughts

  На 15.07.2020 год. „Добруджански хляб“ АД защити регистрация на полезен модел за оригинална авторска пълнозърнеста закваска, която се използва... към пълния текст